Nieuwe Park Rozenburgschool

Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam

Schoolfoto van Nieuwe Park Rozenburgschool

In het kort

Toelichting van de school

De Nieuwe Park Rozenburgschool kiest er bewust voor een gemengde buurtschool te zijn. We streven ernaar onze school een afspiegeling te laten zijn van de wijk waarin we staan.

Onze school is deels gehuisvest in een monumentaal pand. Aan de achterzijde is in 2013 nieuwbouw gerealiseerd, waardoor wij alle kinderen in één gebouw kunnen onderbrengen. Op 1 oktober 2019 telde onze school meer dan 600 leerlingen.  Vanwege de grote belangstelling voor de school zijn wij genoodzaakt te werken met een loting en is er een wachtlijst.

Nieuwe ouders kunnen zich een goed beeld van onze school vormen door één van onze open dagen te bezoeken. De data van deze open dagen vindt u op website; www.nprs.nl. U bent van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prettig schoolklimaat
  • Gedreven leerkrachten
  • Goede eindresultaten
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een buurtschool met meer dan 600 leerlingen. Jaarlijks hebben wij te maken met meer kinderen die aangemeld worden dan dat wij daadwerkelijk kunnen plaatsen.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt jaarlijks een loting bij de notaris te houden voor de leerlingen die 4 jaar worden in het daarop volgende schooljaar.
Broertjes en zusjes van onze leerlingen worden automatisch geplaatst. Verdere uitleg over de loting kunt u vinden op de website, onder aannamebeleid. 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn wij met een tweede locatie gestart, op een steenworp afstand vanaf de locatie Hoflaan. De locatie is gevestigd op de van Assendelfstraat 7. Op deze locatie is er plek voor groepen 1 t/m 8, dit bouwen we op d.m.v. een groeimodel.

De locatie Assendelfstraat, dezelfde pedagogische en didactische aanpak, maar kleinschaliger. Met extra aandacht voor Kunst en Cultuur!


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
607
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven