Shri Saraswatieschool

Schiedamseweg 282 3025 AS Rotterdam

  • Schoolfoto van Shri Saraswatieschool
  • Schoolfoto van Shri Saraswatieschool
  • Schoolfoto van Shri Saraswatieschool

In het kort

Toelichting van de school

De Shri Saraswatieschool in Rotterdam is een bijzondere basisschool. Wij streven binnen de Shri Saraswatieschool naar krachtig onderwijs. Krachtig onderwijs definiëren wij als een lerende en onderzoekende school, die planmatig en doelgericht werkt aan het maximaliseren van leerresultaten van onze leerlingen. 

We vinden goed en regelmatig contact tussen ouder(s),verzorger(s) en onze school heel belangrijk. Zo leggen we samen de basis voor de goede ontwikkeling van de kinderen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden
  • Dharma onderwijs
  • Gezondheid
  • Wereldburgerschap
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven