Willibrordschool

Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool

Het team

Toelichting van de school

De Willibrordschool is tevreden met de samenstelling in het team,
zoals de leeftijdsverdeling en de verhouding van mannen en vrouwen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is, wordt gezorgd voor vervanging in de groep. Ook kan het voorkomen dat een groep een dag verdeeld wordt over de andere groepen binnen de school. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De taak van de leerkrachten en intern begeleiders is om de behoeften van alle leerlingen in kaart te brengen en hierop te anticiperen. Waar nodig wordt een remedial teacher in de onderbouw en middenbouw ingezet in de ondersteuning richting leerlingen die gedurende een langere periode lastig mee kunnen komen in bepaalde leerstof. Beschrijvingen hiervan staan beschreven in het zorgplan van de school.

De gedragsspecialist is directielid en heeft in het kader van 'train de trainer' een leerkracht opgeleid in het geven van sociale vaardigheidstraining.

De specialist hoogbegaafdheid neemt deel aan een interne werkgroep, die zich inzet om de leerlingen met talenten op cognitieve vlak binnen de school van juiste onderwijsbehoeften te voorzien, zowel binnen als buiten de klas.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven