Willibrord

Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord
  • Schoolfoto van Willibrord

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Willibrordschool uit Rotterdam.
De Willibrordschool is een reguliere, Katholieke basisschool gelegen
in hartje centrum van Rotterdam. De Willibrordschool is gelegen aan
de Nieuwstraat en bevindt zich in een prachtig, modern en kleurrijk gebouw.
Op onze school komen kinderen uit alle wijken van Rotterdam.
Daardoor spreken we van een centrumschool.

Willibrord, on(der)wijs goed!  

Je bent welkom op onze kleurrijke Willibrordschool voor katholiek basisonderwijs.
Wij zorgen ervoor dat iedereen meetelt, zodat jij je veilig en prettig voelt.
Samen zorgen we dat je een mooie tijd hebt en veel leert. Naast rekenen,
taal, lezen, schrijven, creativiteit en spel leren we met elkaar hoe je goed voor jezelf,
de ander en je omgeving zorgt. Bij ons werken en leren we samen van en met elkaar
en maken we plezier. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Leren ontwikkelen
  • Duidelijke kaders
  • Diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds 2017 hanteert de Willibrordschool een schoolveiligheidsplan. Op zowel fysiek als sociaal gebied staat vermeld hoe de school aan veiligheid werkt. Een gezond schoolklimaat en een veilige situatie staan aan de basis om te kunnen leren. De school streeft dit dan ook na en zal zeer frequent op verschillende momenten en niveaus waarborgen dat dit gegeven blijft bestaan binnen de school. 

Terug naar boven