Elisabeth

Carnissedreef 292 3084 NN Rotterdam

  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Elisabethschool!

De Elisabethschool staat in de wijk Carnisse in Rotterdam Zuid. Een heel diverse wijk met veel verschillende culturen. De school is dan ook een mooie afspiegeling van de wijk en daarmee ook van de samenleving. Werken op de Elisabethschool is echt werken vanuit het hart, hart voor de kinderen en hart voor het onderwijs. Ons team wordt dan ook gekenmerkt door enthousiaste collega's die van en met elkaar leren en groeien; harde werkers.

Kinderen verdienen het om gezien te worden!

Leerlingen hebben recht op onderwijs dat aansluit bij hun ontwikkeling en capaciteiten. De kinderen op de Elisabethschool leren niet alleen dat kennis van groot belang is, maar ook om breder te kijken. Door middel van dagprogrammering, verzorgd door Rotterdam Vakmanstad, krijgen onze kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en te worden wie ze willen zijn. Ons team probeert alle kinderen te zien en het beste uit hen te halen. Door het bieden van veiligheid en een positieve leeromgeving, maakt ons team dagelijks het verschil.

Graag tot ziens, team en leerlingen Elisabethschool. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots op onze leerlingen!
  • Leren trots op jezelf te zijn!
  • Onderwijsaanbod op niveau
  • Effectieve zorgstructuur
  • Inspelen op onderwijsbehoeften

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
324
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Komkids, de organisatie waarmee de Elisabethschool nauw samenwerkt, biedt behalve voor- en naschoolse opvang ook opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Daarnaast valt de PSZ De Berenboot ook onder deze organisatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven