Elisabeth

Carnissedreef 292 3084 NN Rotterdam

  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth
  • Schoolfoto van Elisabeth

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Elisabethschool!

De Elisabethschool ligt in de wijk Carnisse, aan de rand van het Zuiderpark. De schoolbevolking is een reële afspiegeling van de wijk. Het team bestaat uit voornamelijk jonge leerkrachten, die samen een dynamisch en gezellig team vormen. Al ruim vier jaar werkt de Elisabethschool samen met Rotterdam Vakmanstad (RVS) en sinds het schooljaar 2015-2016 is het programma Fysieke Integriteit, dat RVS aanbiedt, volledig geïntegreerd in het curriculum van de Elisabethschool. De vakdocenten bieden wekelijks aikido, techniek, kook-/smaaklessen, tuinieren en filosofie aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.

Graag tot ziens, team en leerlingen Elisabethschool. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots op onze leerlingen!
  • Leren trots op jezelf te zijn!
  • Onderwijsaanbod op niveau
  • Effectieve zorgstructuur
  • Inspelen op onderwijsbehoeften

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
305
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Komkids, de organisatie waarmee de Elisabethschool nauw samenwerkt, biedt behalve voor- en naschoolse opvang ook opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Daarnaast valt de PSZ De Berenboot ook onder deze organisatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven