Paus Joannesschool KBO

Stuart Millpad 82 3076 RK Rotterdam

  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO
  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO
  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO
  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Paus Joannesschool. Hier vindt u gegevens afkomstig van DUO, Inspectie en de school.

De Paus Joannes ligt aan de rand van Lombardijen (IJsselmonde). De schoolpopulatie is divers ( nationaliteit, sociaaleconomisch, opleidingsniveau) omdat de school leerlingen uit verschillende wijken uit de omgeving van de school aantrekt.  

De school telt ruim 500 leerlingen incl. 2 nul -groepen. In totaal telt de school 22 groepen. Groep 0 t/m 6 en 8 bevinden zich aan de Stuart Millpad 82 ( hoofdlocatie), de groepen 7 zijn gevestigd in een pand aan de Elsschotstraat 9.

De school staat in de wijk goed aangeschreven. De goede sfeer, de zorg voor de kinderen en de activiteiten die tijdens en na schooltijd plaatsvinden, liggen hieraan ten grondslag.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Talent
  • Goede sfeer
  • Zorg voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
499
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Paus Joannesschool werkt met verschillende BSO's samen. Ouders bepalen zelf bij welke opvang zij hun kind inschrijven.  De Tussen Schoolse Opvang wordt door de school georganiseerd. Ruim 90% van de leerlingen blijft over. Het pauze uur wordt in twee delen gesplitst. 30 minuten buiten spelen o.l.v. Beware Brede School en 30 minuten eten in de klas onder toezicht van de eigen groepsleerkracht.

Op de Paus Joannes heeft geen na schoolse opvang voor de kinderen. Wel worden er per week diverse Brede Schoolactiviteiten georganiseerd. Leerlingen nemen op vrijwillige basis deel aan deze activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd op ma,di en do van 15.00uur tot 16.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven