Paus Joannesschool KBO

Stuart Millpad 82 3076 RK Rotterdam

  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO
  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO
  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO
  • Schoolfoto van Paus Joannesschool KBO

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Paus Joannes maakt gebruik van Leertijd uitbreiding. Alle leerlingen krijgen 1 uur per week extra bovenop de wettelijke 940 uur per jaar. Het extra uur wordt gebruikt voor rekenen en begrijpend lezen.

Het team bestaat uit twee directieleden, drie bouwteamleiders, drie intern begeleiders, leerkrachten, vakleerkracht gymnastiek, onderwijsassistente, conciërge, medewerkster ouderbetrokkenheid en een administratieve kracht.

De groepen op de Paus Joannesschool zijn in de onderbouw nog niet zo groot. Wij vinden het belangrijk om een goede basis neer te leggen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven