Basisschool Locatie Müllerpier

Sint Jobskade 14-16 3024 EN Rotterdam

Schoolfoto van Basisschool Locatie Müllerpier

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en structuur
  • Ontwikkeling
  • Theater, techniek en filosofie
  • Open en transparant
  • Aanbod op ieders niveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds augustus 2015 is basisschool Müllerpier geen samenwerkingsschool meer van twee besturen. De school valt nu volledig onder het katholieke bestuur RVKO. Dit verklaart de verdubbeling van het leerlingaantal in het schooljaar 2015-2016 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Müllerpier werkt met betrekking tot de buitenschoolse opvang samen met Kiddoozz Schiecentrale (www.kiddoozz.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven