De Nieuwe Haven

Nassauhaven 433 3071 JJ Rotterdam

  • Wetenschap & Technologie
  • Wetenschap & Technologie
  • Burgerschap
Biologie/ natuur
  • SKVR-dans
Woordenschat
  • Wetenschap & technologie

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Nieuwe Haven gebruikt de tussentijdse toetsen om het onderwijsproces te evalueren, inzichtelijk te maken en nieuwe groepsplannen op te stellen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolrapportage IEPeindtoets advies schooltype 2018: 

0 %                 PRO/ BB       Praktijkonderwijs:                                                              

3 %                 BB                Basisberoepsgerichte leerweg                                       

6 %                 BB-KB           Basisberoepsgerichte/kader beroepsgerichte leerweg

13 %               KB                VMBO KB                                                                           

6 %                 KB-GT           Kaderberoepsgerichte leerweg/ gem. theoretische leerweg

13 %               GT                Gemengd theoretische leerweg                                      

6 %                 GT/HAVO      Gemengd theoretische leerweg /HAVO                         

13%                HAVO                                                                                                          

10 %               HAVO/VWO                                                                                               

29 %               VWO                                                                                                                                                                      

                                      

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

2020-2021 Themaonderzoeken op aanvraag van de inspectie:

Wij zijn uitgenodigd voor twee thema onderzoeken (online ivm Covid-19)

  • Kwaliteitsverbetering in afstemming op de leerling populatie, De Nieuwe Haven is hierop beoordeeld met een groen vinkje. 
  • Uitstroomgegevens en kansrijk adviseren, Geen beoordeling ontvangen, was ter oriëntatie voor de inspectie.  

Terug naar boven