De Nieuwe Haven

Nassauhaven 433 3071 JJ Rotterdam

  • Wetenschap & Technologie
  • Wetenschap & Technologie
  • Burgerschap
Biologie/ natuur
  • SKVR-dans
Woordenschat
  • Wetenschap & technologie

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Nieuwe Haven

De Nieuwe Haven is een sfeervolle school met optimale zorg en een uitgebreid onderwijsaanbod. Extra rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, studievaardigheden, talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie, wetenschap en technologie, creativiteit, kinderyoga en sport worden in de leertijduitbreiding aangeboden. De school werkt volgens het Children's Zone concept (10 uur leertijduitbreiding) en verzorgt i.s.w.m. het VO lessen Engels, wiskunde en Nederlands. Tevens wordt er samengewerkt met een wijkteam en wordt er 2x per jaar een Vakantieschool georganiseerd i.s.m. You Talent. Ook hanteren wij een continurooster.

Dit alles met als doel elk kind de hoogst haalbare resultaten te laten behalen en een fijne schoolperiode te laten beleven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wetenschap & Technologie
  • Children's Zone:extra leertijd
  • LekkerFit! Gezonde school
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • De Vakantieschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Nieuwe Haven bestaat sinds 1 augustus 2015. Inmiddels is er een grote toeloop van kinderen (ook uit andere wijken) op gang gekomen naar onze school. De ouders kiezen voor de extra kansen die De Nieuwe Haven biedt. De kansen bestaan door 10 uur extra leertijd per kind per week voor de groepen 3 t/m 8 en daarnaast 2 weken Vakantieschool per jaar. In de school heerst rust, orde en netheid. Verder is De Nieuwe Haven een LekkerFit! en Gezonde school. De aan de school verbonden diëtiste (LekkerFit!-coach) kan door iedereen geraadpleegd worden als het om gezonde voeding gaat.

De basisschool telt op 1 oktober 2018: 282 leerlingen op 3 verschillende locaties.

De Nieuwe Haven: Samen (leerling, leerkracht en ouder) voor een kansrijke toekomst!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Nieuwe Haven is een Children's Zone school. Dit betekent dat de leerlingen 6 a 7 uur extra lestijd per week krijgen aangeboden.

In de extra lestijd wordt aandacht besteed aan de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat, wetenschap en technologie, studievaardigheden en talentontwikkeling. Voorbeelden van talentontwikkeling zijn tuinieren, koken, sporten, techniek, muziek.

Op deze wijze willen wij de kansen van onze leerlingen vergroten voor een goede toekomst.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toelichting is niet nodig

Terug naar boven