Christelijk Basisschool De Akker

Millinxstraat 33 3081 PE Rotterdam

  • U vindt ons op Facebook
  • Met 2 jaar kunnen jonge kinderen al leren meespelen, praten, luisteren en meedoen
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool De Akker
  • Onze school doet mee aan Lekker Fit!
We snoepen fruit, we drinken water, we sporten veel en vaak. Buitenspelen is een vak.
  • We werken en spelen samen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze kinderen komen van ver.

Onze leerlingen gaan het ver schoppen.

Oud-leerlingen doen het goed in het Voortgezet Onderwijs.

Wij werken aan de complete mens en halen eruit wat erin zit.

De leerwinst op onze school is groot. U ziet dat wij van een achterstand naar een voorsprong gaan !

Het resultaat van de tussentoetsen Cito en van de Eindtoets is niet altijd hoog, omdat wij plaats bieden aan een groot aantal zorgleerlingen. Ook dat hoort bij ons werk.

Wij zijn trots op onze kinderen en op hun resultaten !

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen doen het goed in het Voortgezet Onderwijs.

Ze volgen ons advies, blijven niet vaak zitten en halen meestal hun diploma.

Wij hebben goed contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs en bespreken de resultaten van onze oud-leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Akker heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar boven