Christelijk Basisschool De Akker

Millinxstraat 33 3081 PE Rotterdam

  • U vindt ons op Facebook
  • Met 2 jaar kunnen jonge kinderen al leren meespelen, praten, luisteren en meedoen
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool De Akker
  • Onze school doet mee aan Lekker Fit!
We snoepen fruit, we drinken water, we sporten veel en vaak. Buitenspelen is een vak.
  • We werken en spelen samen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS de Akker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Natuurlijk ziet u hier cijfers. Het is net als op een rapport. Natuurlijk is onderwijs meer dan een rapport alleen. Kijk daarom op de site van de school voor meer informatie en ook op www.facebook.com/CBSdeAkker dan ziet u hoe we met de kinderen leren en spelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect en samenwerking
  • Beter presteren
  • Ouders leren mee en doen mee
  • Passend onderwijs
  • Een rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders in de buurt van de school kennen ons goed en weten hoe gezellig het is en hoeveel er geleerd wordt. Er zijn vier 0-groepen met ongeveer 60 peuters en kleuters tussen 2 en 4 jaar. De meeste basisschool-groepen op onze school tellen zo rond de 20 leerlingen.

Onze leerlingen krijgen zo veel aandacht.

De daling van het leerlingenaantal die u in 2017 in de grafiek ziet heeft ermee te maken dat eerst de leerlingen van de Elout van Soeterwoudeschool werden meegeteld, deze school staat nu apart op de kaart met haar eigen leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
307
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven