Prinses Margrietschool voor Basisonderwijs

Sportlaan 80 3078 WR Rotterdam

Schoolfoto van Prinses Margrietschool voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uiteraard proberen wij de afwezigheid van leerkrachten zo goed mogelijk op te vangen. Het lukt ons, zeker gezien het grote leerkrachtentekort, niet altijd een passende vervanging te vinden. In die gevallen worden groepen samengevoegd dan wel verdeeld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. De lesstof wordt bij de hoofdvakken in drie niveaus aangeboden: voor kinderen die extra hulp nodig hebben, voor kinderen die op het niveau van de groep werken en voor hen die extra uitdaging aan kunnen.

We streven op de Prinses Margrietschool naar een flexibele vorm van klassikaalonderwijs. Wij houden de leerlingen bij elkaar in de groepen, maar willen ook  ruimte hebben om de kinderen apart te kunnen helpen. Omdat te bereiken hebben wij gekozen voor zelfstandig werken. Naast de klassikale lessen met klassikale uitleg laten wij de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig werken, individueel, in groepjes, of als gehele groep. Zodoende heeft de leerkracht de handen vrij om extra te helpen.

Belangrijk in het zorgsysteem van de school is de planmatige aanpak. Deze aanpak omvat onder meer de geregelde bespreking van alle leerlingen, het houden van methodegebonden- en Cito  toetsen, het leerlingvolgsysteem en de interne begeleiding.

Daarnaast krijgen bijna alle groepen minimaal één maal per week les van een vakleerkracht gymnastiek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1/2 maken even veel uren als de andere groepen.

Er wordt thematisch gewerkt waarbij de gestelde doelen en de leerlijnen leidend zijn voor het aanbod. Op deze manier komen alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan de orde.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie het Schoolondersteuningsprofiel Prinses Margrietschool.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven