Kindcentrum De Hoeksteen

Kerkwervesingel 24 3086 HH Rotterdam

  • Een gezellige sportieve dag!
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen

Het team

Toelichting van de school

Het team van kindcentrum De Hoeksteen bestaat uit een mix van jonge en meer ervaren professionals met verschillende nationaliteiten. Door deze samenstelling kan er veel van elkaar worden geleerd. Zo proberen wij ook binnen onze school een afspiegeling van de maatschappij te hebben. Ons team is gericht op de toekomst, bevlogen en enthousiast en staat open voor vernieuwingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een groepsleerkracht wordt deze vervangen. Deze vervanger kan iemand van binnen de school zijn, maar dit kan ook iemand van buitenaf zijn.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Hoeksteen maakt onderdeel uit van De Kinderfaculteit Pendrecht. Leerlingen kunnen zich inschrijven om interessante lessen te volgen buiten de reguliere lestijden om. Dit kan aansluiten op de schooldag maar er vinden ook lessen plaats in het weekend en de vakanties.

Ouders en leerlingen kunnen twee keer per jaar kiezen uit een aanbod van leerzame en leuke activiteiten. Dit aanbod is verdeeld in educatief, sportief en cultureel. Gedurende 15 weken zijn de leerlingen bezig met deze activiteiten. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Voor ouders zijn er geen extra kosten verbonden aan dit aanbod. Het nieuwe aanbod komt in nauw overleg met de school tot stand en sluit goed aan bij de lesstof op school.

Meer informatie kunt u lezen op de website van De Kinderfaculteit

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste 2 leerjaren van het basisonderwijs zijn de verschillende vakken (taal, rekenen, sociale ontwikkeling enz.) zoals deze wordt gegegeven in de midden/-bovenbouw verwerven in de dagelijkse routines. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urentabel is een globale verdeling. Iedere leerkracht maakt een zo goed mogelijk rooster waarbij voldoende tijd en aandacht is voor de diverse vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 gaat de Wet passend onderwijs in.

Hoofdpunten Wet passend onderwijs:  De school heeft zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht.De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft.Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen’.Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.Samenwerken noodzakelijkKan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet)speciaal onderwijs worden gedaan.Om deze samenwerking vorm te geven, worden samenwerkingsverbanden geformeerd.

In de bijlage kunt u het Schoolondersteuningsprofiel van De Hoeksteen vinden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven