Kindcentrum De Hoeksteen

Kerkwervesingel 24 3086 HH Rotterdam

  • Een gezellige sportieve dag!
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

We bouwen samen aan morgen.

Morgen gebeurt het. En daar moeten we kinderen op voorbereiden en dat is een belangrijke opdracht van het onderwijs. Wij vinden het dan ook belangrijk om kinderen naast het bijbrengen van kennis, zoals taal en rekenen, ook vaardigheden aan te leren zoals het zelfstandig problemen oplossen, op een prettige manier met elkaar omgaan en samenwerken. Vaardigheden welke de kinderen nodig hebben voor de toekomst. Zorgen voor elkaar zowel leerlingen onderling als leerkrachten en leerlingen. 

Wat mag u van ons verwachten? Wij zorgen voor uw kind, uw grootste bezit. Dit willen wij samen doen door gezamenlijk te bekijken en te bespreken wat goed is voor uw kind en wat bij uw kind past. Echte samenwerking met wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Dit betekent dat wij samen met u en uw kind gaan bespreken hoe we het leren vorm gaan geven. Ruimte creëren voor u en uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Inspirerend onderwijs
  • Samen bouwen aan morgen.
  • Ouders als partner
  • Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment telt onze school 312 leerlingen. De school heeft momenteel 13 groepen. Daarnaast telt ons Kindcentrum 4 groepen 0. De groepen 0 zijn een samenwerkingsverband met 'Peuter&Co'

De ultieme groepsgrootte voor ons is 25 leerlingen per groep, met een uitloop naar 30 leerlingen per groep. Hierbij kijken wij zorgvuldig naar de samenstelling van de groep en kan er eventueel een plaatsingsoverleg plaats vinden. Wij proberen de groepen van de onderbouw hierbij iets kleiner te houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Hoeksteen werkt samen met partners in de wijk voor de voor-en naschoolse opvang. Meer informatie kunt u vinden op de website van Kinderservicehotels en Kiddoozz . Binnen het samenwerkingsverband 'De Kinderfaculteit' organiseert de school samen met de andere basisscholen in de wijk naschoolse activiteiten. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Kinderfaculteit.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven