De Catamaran

Catullusweg 298 3076 KH Rotterdam

 • Onderwijsaanbod met veel ICT
 • Rust en zichtbaarheid
 • Peuterspeelzaal, Groep 0, TSO en BSO, Bibliotheek, Schoolsportvereniging en school onder een dak.
 • Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 via sportief onderwijs aan de dingen die ze moeilijk vinden op school.
 • De Catamaran was in 2009/2010 sportiefste basisschool van Nederland. Sport en LekkerFit! nemen een belangrijke plaats in op de school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vakantieverlof van het personeel vindt plaats tijdens de schoolvakanties. Leerkrachten die recht hebben op studieverlof (voor het behalen van een master) of op extra (bijzonder) verlof worden door een 'eigen' leerkracht vervangen.

In geval van ziekte of calamiteiten proberen we collega's zoveel mogelijk met eigen personeel te vervangen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt een groep incidenteel opgevangen door de onderwijsassistent, of verdeeld over de andere groepen. Gezien het lerarentekort en de gevolgen van het Corona-virus is het mogelijk dat op sommige momenten gekozen wordt voor thuis-onderwijs.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijswerken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:      

 • Minervaklas (deeltijd)·       
 • Schakelklas·       
 • Voorschool

Onderstaand onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig:   

 • Aanbod dyscalculie     
 • Aanbod dyslexie      
 • Aanbod meer- en hoogbegaafden
 • Aanbod NT2      
 • Compacten en verrijken       
 • Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven