De Catamaran

Catullusweg 298 3076 KH Rotterdam

  • Onderwijsaanbod met veel ICT
  • Rust en zichtbaarheid
  • Peuterspeelzaal, Groep 0, TSO en BSO, Bibliotheek, Schoolsportvereniging en school onder een dak.
  • Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 via sportief onderwijs aan de dingen die ze moeilijk vinden op school.
  • De Catamaran was in 2009/2010 sportiefste basisschool van Nederland. Sport en LekkerFit! nemen een belangrijke plaats in op de school.

In het kort

Toelichting van de school

De Catamaran:een openbare basisschool in de wijk Lombardijen. De Catamaran is een kleurrijke school. Er zitten ongeveer 350 kinderen op De Catamaran. Die kinderen zijn afkomstig uit heel verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en hebben verschillende nationaliteiten. Natuurlijk zijn op deze openbare school alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur van harte welkom. We vinden het heel belangrijk dat al deze kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd voelen. Op onze school is daarom respect voor andere levens- overtuigingen het uitgangspunt. Kinderen moeten met plezier naar school gaan, omdat dat een voorwaarde is om je zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Catamaran is een grote school, alle leerjaren, tot en met de groepen 6, bestaan uit 3 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
540
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven