Tyltylschool

Kromme Zandweg 65 3084 NE Rotterdam

Schoolfoto van Tyltylschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom,

Onze school wordt bezocht door leerlingen met een meervoudige beperking functionerend op laag zml niveau. Onze leerlingen zijn afkomstig uit een hele grote regio rondom Rotterdam. Om toegelaten te kunnen worden tot de school dient er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven te zijn door een Samenwerkingsverband. De SO afdeling is gevestigd aan de Kromme Zandweg (ingang aan de Zanglijsterstraat), de VSO afdeling is gevestigd aan de Charloise Lagedijk.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingaantal redelijk stabiel te noemen. Vanaf augustus 2013 wordt de school gesplitst in een SO en VSO afdeling waardoor er een daling van het aantal leerlingen te zien zal zijn op de SO afdeling. Het totaal aantal leerlingen zal echter hetzelfde blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven