Tyltylschool

Kromme Zandweg 65 3084 NE Rotterdam

Schoolfoto van Tyltylschool

Het team

Toelichting van de school

Naast leerkrachten werken op school ook klassenassistenten en (para) medici die gezamenlijk zorgen voor een compleet ondersteuningsaanbod voor de leerlingen dat aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De term 1 kind 1 plan is een begrip dat wij onderschrijven.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven