Basisschool Het Kompas

Spijkenissestraat 15 3081 SX Rotterdam

Schoolfoto van Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Het Kompas in Rotterdam maakt deel uit van LEV-WN.

(LEV-WN staat voor Liefde en Vertrouwen scholengroep West Nederland)

LEV-WN is de overkoepelende organisatie voor 26 basisscholen in het westen van Nederland. Het onderwijs op Het Kompas stimuleert de ontwikkeling van het kind.

Ons hart ligt bij alle kinderen van onze scholen. Ons geloof in de God van de Bijbel geeft vorm aan het onderwijs. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht was op het hart van jong en oud en bewogenheid toonde voor de mensen om Hem heen. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan.

Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de samenleving kunnen betekenen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor ontspannen en met plezier naar school en naar werk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerkrachten delen hun geloof
  • Aandacht voor unieke kinderen
  • Uitdaging voor meerbegaafden
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Warm en veilig klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schoolgebouw zelf is geen voor en -naschoolse opvang mogelijk. Wel zijn er dicht bij school bso-instellingen, die leerlingen voor- en na schooltijd komen brengen en ophalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven