Openbare Basisschool De Gezellehoek

Rodenbachlaan 31 4707 NH Roosendaal

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek

In het kort

Toelichting van de school

Ik ontdek, kleur en vorm mijn wereld op de Gezellehoek.

De Gezellehoek is een basisschool die zich profileert als taalexpertisecentrum en ontwikkelingsgericht onderwijs. Taal is de motor van het onderwijs en vormt het fundament onder alle leergebieden. Taalverwerving en woordenschatontwikkeling zijn voor ons een dagelijkse prioriteit. Vanuit deze invalshoek zijn ook de methoden geselecteerd. Hiermee leggen we een solide basis voor de verdere ontwikkeling van uw kind.

Naast onze reguliere groepen, specialiseren wij ons ook in speciale groepen gericht op onderwijsachterstanden:

 • Schakelklassen groep 3 en 6.
 • Neveninstromersprojecten voor kinderen die nog weinig of geen onderwijs genoten hebben als gevolg van de situatie in het land van herkomst.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Expert in taal en woordenschat
 • Onderwijs op maat
 • Cultuureducatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Voor en vroegschoolse educatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Gezellehoek heeft ongeveer 130 leerlingen verdeeld over 9 jaargroepen. Vanuit ruim 20 verschillende nationaliteiten binnen en buiten de wijk Kroeven wordt de school bezocht.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven