Openbare Basisschool De Gezellehoek

Rodenbachlaan 31 4707 NH Roosendaal

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gezellehoek

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Gezellehoek bestaat uit:

- groepsleerkrachten

- intern begeleiders

- onderwijsassistenten

- leerkrachten met expertise ( taal, woordenschat, lezen, rekenen, ICT e.d.)

- onderwijsondersteunend personeel ( conciërge, administratief medewerkster)

- vrijwilligers

- peuterleidsters

- directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt "Leswerk" ingezet. Deze organisatie plant en organiseert de vervanging van de leerkracht of onderwijsassistent.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat het team bestaat uit gepassioneerde en ervaren mensen, die het onderwijs aan de kinderen van onze school een warm hart toedragen.

Het hele team is getraind om goed woordenschatonderwijs aan te bieden met behulp van 'Woorden in de Weer'. Daarnaast zijn er in het team specialisten actief op verschillende terreinen en vakgebieden. Zij adviseren de collega's en ondersteunen hen, daarnaast coördineren zij de invoering van nieuwe ontwikkelingen binnen onze school. Zo werken we met een taal-, lees-, en een woordenschatcoördinator, maar ook met specialisten op het gebied van kunst, cultuur en ICT.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het kleuteronderwijs wordt vanuit de SLO doelen aangeboden in gedifferentieerd aanbod. Er zijn groepsdoelen en individuele doelen. De ontwikkelingsmaterialen en bronnenboeken zorgen voor de invulling van de thema's. Hierin wordt ook overleg gepleegd met de peutergroep.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven