Openbare Daltonbasisschool 't Prisma

Daniel Catterwijckstraat 6 2282 HM Rijswijk

Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool 't Prisma

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Junior MR

D.m.v. een Junior MR proberen wij onze leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de inrichting van ons onderwijs. Zo willen wij onze leerlingen mede verantwoordelijk maken voor bepaalde processen en hen mee laten denken over beleid. 

Tevredenheid

Uitkomsten van de leerling enquête (Veiligheidsmonitor juni 2021) 

Waar zijn de leerlingen tevreden over:

1. De uitleg van de juf/meester.

2. De juf/meester kan mij goed helpen als dat nodig is.

3. De leerstof op school.

Waar liggen volgens de leerlingen nog verbeterpunten: 

Nog meer aandacht besteden aan het zorgen voor een 'leuke klas'.

Hiervoor hebben wij dit schooljaar een coördinator Veilige School aangesteld en gaan dit jaar aan de slag om een nieuwe methodiek voor sociaal-emotionele vorming aan te schaffen. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven