Openbare Daltonbasisschool 't Prisma

Willem van Rijswijckstraat 15 2282 HA Rijswijk

Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool 't Prisma

In het kort

Toelichting van de school

Jezelf ontwikkelen, door samen te leren!

Welkom op het schoolvenster van Openbare Daltonbasisschool 't Prisma. Wij willen u goed informeren over onze school. In deze tijd waarin er zoveel te kiezen valt uit tal van onderwijsconcepten, vinden wij dit erg belangrijk. 

Ons onderwijs onderscheidt zich door te werken via de 5 kernwaarden van het daltononderwijs: “ verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie”. Bovenal staat bij ons de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind centraal.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Bezoek dan onze website www.hetprisma.nl en maak een afspraak met onze schoolleider Vivian de Heer. U zult snel inzien dat onze school een goede keuze is! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Bewuste keuze kleinschaligheid
  • Vakleerkrachten
  • Digitalisering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de loop van de dag wordt er twee maal gepauzeerd. In de ochtendpauze wordt er onder het toezicht van de leerkracht in de klas gegeten en daarna buiten gespeeld. In de middagpauze gaan de kinderen eten en buitenspelen. Het toezicht wordt gehouden door pedagogisch medewerkers vanuit UP. Hierdoor is er een duidelijke structuur ontstaan. Dit heeft een positieve invloed op ons pedagogische- en didactische klimaat.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Terug naar boven