CBS De Parel

Kruisstraat 31 4284 EB Rijswijk (Noord-Brabant)

Schoolfoto van CBS De Parel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs (VO) vindt plaats op basis van diverse gegevens. De leerkracht kan gebruik maken van o.a. het leerlingvolgsysteem, de Entreetoets en het drempelonderzoek. Ook zal de leerkracht van groep 8 de adviezen bespreken met collega's op school. Heeft hij/zij het juiste beeld bij een leerling en is het niveau passend bij de leerling. Natuurlijk gaat de leerkracht ook in gesprek met de ouders van een leerling. Door met elkaar in gesprek te gaan, kan er een passend advies gegeven worden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is in het schooljaar 2012 - 2013 op bezoek geweest bij beide locaties. De scholen waren toen nog niet gefuseerd, wel waren de ontwikkelingen in volle gang. In het rapport kunt u lezen wat het oordeel van de inspectie was. Ondertussen zijn we hard aan het werk om de eventuele onvoldoendes weg te werken en een passend systeem hiervoor te vinden.

We blijven dus ontwikkelen!

Terug naar boven