CBS De Parel

Kruisstraat 31 4284 EB Rijswijk (Noord-Brabant)

  • Schoolfoto van CBS De Parel
  • Schoolfoto van CBS De Parel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om te zorgen dat de lestijd effectief gebruikt kan worden, gaat 5 minuten voor de schooltijd de eerste bel. De leerlingen gaan vervolgens in rijen staan en worden door de leerkracht opgehaald. Als de tweede bel gaat, moeten alle leerlingen in hun klas aanwezig zijn en zal de les beginnen.

In het oudertevredenheidsonderzoek is er gevraagd naar de schooltijden. Zijn ouders hier tevreden over? Zo niet, dan wilden we graag een toelichting. Een aantal ouders heeft aangegeven dat ze dit graag anders zouden willen zien. Het team zal zich, in samenwerking met de ouders, over buigen en bekijken of de schooltijden gaan veranderen. Een eventuele verandering zal ingaan vanaf de nieuwbouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven