Openbare Basisschool De Wiekslag

Korte Bosstraat 1 4023 AV Rijswijk (Gelderland)

  • De school is nauw verbonden met het dorp. De kinderen bakken pannenkoeken voor ouderen uit het dorp.
  • Samen met de gemeenschap is een nieuw speeltoestel geplaatst. De kinderen spelen en leren graag samen!
  • Dankzij de individuele benadering krijgt ieder kind de instructie en hulpmiddelen die het nodig heeft om te leren.
  • Kinderen, ouders en personeel zijn erg tevreden over de school!
  • Naast rekenen, taal en lezen is er op OBS De Wiekslag ook veel aandacht voor kunst- en cultuureducatie!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 wordt de tevredenheidspeiling afgenomen.
Tevredenheid
9,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven