Openbare Basisschool De Wiekslag

Korte Bosstraat 1 4023 AV Rijswijk (Gelderland)

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

In de kleinschalige en veilige omgeving van een dorpsschool ontwikkelen de kinderen op OBS De Wiekslag zich op hun eigen niveau. In de kleine klassen heeft de leerkracht aandacht voor ieder kind. De kinderen leren doelgericht bij vakken als rekenen, taal en lezen. De school neemt in het dorp een centrale plaats en werkt samen met de inwoners van het dorp. Zowel binnen als buiten de school leren de kinderen vàn en mèt elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Individuele aandacht
  • Ontspannen sfeer
  • Betrokken ouders
  • Deskundige leerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Wiekslag is een kleinschalig dorpsschool met een leerlingaantal rond de 40 leerlingen. 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
38
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven