Openbare Basisschool De Wiekslag

Korte Bosstraat 1 4023 AV Rijswijk (Gelderland)

  • De school is nauw verbonden met het dorp. De kinderen bakken pannenkoeken voor ouderen uit het dorp.
  • Samen met de gemeenschap is een nieuw speeltoestel geplaatst. De kinderen spelen en leren graag samen!
  • Dankzij de individuele benadering krijgt ieder kind de instructie en hulpmiddelen die het nodig heeft om te leren.
  • Kinderen, ouders en personeel zijn erg tevreden over de school!
  • Naast rekenen, taal en lezen is er op OBS De Wiekslag ook veel aandacht voor kunst- en cultuureducatie!

In het kort

Toelichting van de school

In de kleinschalige en veilige omgeving die de dorpsschool OBS De Wiekslag biedt, leert ieder kind op zijn eigen niveau. Dankzij de individuele benadering in combinatie met de kleine klassen heeft de leerkracht veel aandacht voor ieder kind. De school neemt in het dorp een centrale plaats en werkt samen met de inwoners van het dorp. Zowel binnen als buiten de school leren de kinderen vàn en mèt elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige dorpsschool
  • Individuele aanpak
  • Ontspannen sfeer
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Deskundige leerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Wiekslag is een kleinschalig dorpsschool met rond de 40 leerlingen. 
Dankzij dit kleine leerlingaantal is het aantal leerlingen in de groep klein en krijgt ieder kind onderwijs op maat. 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven