Basisschool De Vijf Eiken

van Duivenvoordestraat 75 5121 VR Rijen

  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school heeft het afgelopen schooljaar (2016/2017) net onder het landelijk gemiddelde gescoord. Drie leerlingen hadden een eigen leerlijn, op niveau van groep 6/7, voor rekenen. De IEP werkt adaptief waardoor alle leerlingen de toets op groep 8 niveau kunnen maken. Alle leerlingen hebben volgens prognose gescoord en zijn toegelaten op het vervolgonderwijs passend bij hun talenten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit doen we d.m.v. methodegebonden toetsen en niet methodegebonen toetsen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de individuele resultaten. Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Heeft dit consequenties voor ons onderwijs aan deze leerling?Zo ja, hoe gaan we dit aanpakken? Bij de tussenresultaten kan ook het besluit genomen worden of een kind bij de Bij-werkers aansluit of Breinbrekers.

Tevens kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Heeft dit resultaat consequenties voor de huidige aanpak? Zo ja, hoe gaat de nieuwe aanpak er dan uitzien? De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school zijn wij erin geslaagd om de kinderen een passend advies te geven voor hun verdere schoolcarrière. Bij het volgen van deze kinderen blijkt dat de adviezen passend waren en dat enkele kinderen zelfs hoger uitkwamen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 hebben wij bezoek van de inspectie gehad. Deze bevindingen kunt u terugvinden in het rapport.

Terug naar boven