Basisschool De Vijf Eiken

van Duivenvoordestraat 75 5121 VR Rijen

  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school heeft het afgelopen schooljaar (2016/2017) net onder het landelijk gemiddelde gescoord. Drie leerlingen hadden een eigen leerlijn, op niveau van groep 6/7, voor rekenen. De IEP werkt adaptief waardoor alle leerlingen de toets op groep 8 niveau kunnen maken. Alle leerlingen hebben volgens prognose gescoord en zijn toegelaten op het vervolgonderwijs passend bij hun talenten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit doen we d.m.v. methodegebonden toetsen en niet methodegebonen toetsen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de individuele resultaten. Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Heeft dit consequenties voor ons onderwijs aan deze leerling?Zo ja, hoe gaan we dit aanpakken? Bij de tussenresultaten kan ook het besluit genomen worden of een kind bij de Bij-werkers aansluit of Breinbrekers.

Tevens kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Heeft dit resultaat consequenties voor de huidige aanpak? Zo ja, hoe gaat de nieuwe aanpak er dan uitzien? De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school zijn wij erin geslaagd om de kinderen een passend advies te geven voor hun verdere schoolcarrière. Bij het volgen van deze kinderen blijkt dat de adviezen passend waren en dat enkele kinderen zelfs hoger uitkwamen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 hebben wij bezoek van de inspectie gehad. Deze bevindingen kunt u terugvinden in het rapport.

Terug naar boven