Basisschool De Vijf Eiken

van Duivenvoordestraat 75 5121 VR Rijen

  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Vijf Eiken is een middelgrote Protestant Christelijke school in Rijen. Wij bieden een veilig schoolklimaat en onderwijs op maat. Onze school staat voor uitdagend, inspirerend en kwalitatief onderwijs. Onze kernwaarden zijn: samen, vertrouwen, verantwoordelijk, vernieuwend en actief. Het team is dynamisch en vooruitstrevend. Er zijn duidelijke schoolregels en afspraken. Onze focus ligt op taal, lezen, rekenen en sociale vaardigheden. Aan de leerlingen die daar behoefte aan hebben, wordt vier dagen per week in kleine groepjes extra instructie gegeven door een vaste leerkracht. Voor onze meer- en hoogbegaafde kinderen wordt er extra verrijkingsmateriaal aangeboden binnen en buiten de klas. Wij vormen samen met de kinderopvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal een brede school. Er worden structureel naschoolse activiteiten aangeboden. Ouderbetrokkenheid is ons speerpunt voor de komende schooljaren.

Naast het reguliere onderwijs bieden wij ook Linus onderwijs voor hoogbegaafden aan vanaf groep 4. Zij krijgen les van gespecialiseerde leerkrachten in een eigen groep. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website of de facebookpagina: https://www.facebook.com/linusonderwijsdevijfeiken

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Verantwoordelijk
  • Vernieuwend
  • Vertrouwd
  • Actief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom bij Bassischool De Vijf Eiken! Wilt u een kijkje nemen op onze school? Schroom dan niet om een afspraak te maken.
Wij zijn een school met een veilig leerklimaat en bieden onderwijs op maat aan alle leerlingen. Op De Vijf Eiken leren en spelen ongeveer 280 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor voor- en naschoolse opvang kunnen de ouders terecht bij Kinderopvang Humanitas. Deze opvang is gehuisvest in het gebouw van De Vijf Eiken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

n.v.t.

Terug naar boven