Don Bosco school

Havendam 4 3161 XB Rhoon

  • Niet alleen heerlijk voor kleuters, ook voor oudere kinderen een graag bezochte speelplek!
  • Het NK halen we misschien niet, maar er wordt veelvuldig en enthousiast geoefend.
  • Wij promoten gezonde tussendoortjes: een appel, komkommer of wat tomaatjes. Net zo lekker!
  • Voor wie dat wil, is het mogelijk schoolmelk af te nemen via Campina.
  • Naast dat er hard gewerkt wordt, wordt er natuurlijk ook op z'n tijd gefeest.

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM...

op 'mijn venster' van Rooms-Katholieke Daltonschool Don Bosco.

Vol trots presenteren wij op deze site onze school aan u. De Don Boscoschool is een school waar het welzijn van onze leerlingen voorop staat, een school waar aandacht is voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen en een school waar handelingsgericht gewerkt wordt. Naast rekenen, taal, spelling, levensbeschouwing en wereldoriëntatie, wordt op de Don Boscoschool aandacht besteed aan muziek, dans, drama, kunstzinnige vorming, gymnastiek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton & Rooms-Katholiek
  • brede ondersteuning
  • van en met elkaar leren
  • verantwoordelijkheid
  • opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders kiezen vanuit verschillende overwegingen voor de Don Boscoschool. Argumenten die ouders noemen, zijn onder andere de volgende:

- Het Daltononderwijs spreekt aan.

- De extra aandacht voor muziek, dans en drama.

- De goede begeleiding voor zorgleerlingen is belangrijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Don Boscoschool werkt nauw samen met diverse instanties voor de opvang van onze leerlingen. Deze samenwerking is vooral concreet zichtbaar tijdens de tussenschoolse opvang. Aanwezige leerkrachten kunnen op ieder moment ter ondersteuning van het overblijfteam ingezet worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap verplicht op termijn een schoolveiligheidsplan en een anti-pestcoördinator. De Don Boscoschool staat achter deze beslissing van de minister. Onze school erkent en onderschrijft het belang van een goede sociaal emotionele ontwikkeling en van veiligheid op school. Met niet alleen een Schoolveiligheidsplan, maar ook diverse andere protocollen verwacht onze school te bereiken dat alle leerlingen zich veilig voelen.

In bijgesloten Gedragsprotocol, toegevoegd onder diverse relevante kopjes op deze pagina, wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- protocol grensoverschrijdend gedrag;

- voorkomen ongewenst seksueel gedrag;

- gedragscode discriminatie en

- gedragscode omgang sociale media.

Dit Gedragsprotocol vormt de basis voor het nog te formuleren Schoolveiligheidsplan.

Terug naar boven