De Grote Reis

Binnengracht 2 3162 WD Rhoon

  • Schoolfoto van De Grote Reis
  • Schoolfoto van De Grote Reis
  • Schoolfoto van De Grote Reis
  • Schoolfoto van De Grote Reis
  • Schoolfoto van De Grote Reis

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eens per twee jaar houden wij een Kwaliteitsonderzoek PO onder ouders, kinderen en medewerkers. Het Kwaliteitsonderzoek geeft ons een beeld van hoe ons onderwijs en onze school gewaardeerd worden. De bevindingen van het onderzoek worden geanalyseerd en verwerkt in ons schoolplan. Bij de analyse houden we vanzelfsprekend rekening met het aantal respondenten en bijzondere situaties op school die van invloed kunnen zijn op de bevindingen.  

Kortom we werken aan ontwikkeling van ons onderwijs en onze school, samen met ouders en leerlingen. En het is een goede zaak dat we eens in de twee jaar kunnen peilen of we de goede dingen doen en of we die ook goed doen.    

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven