Protestants Christelijke Basisschool De Schelp

Wilgenlaan 16 3297 BW Puttershoek

  • De naam van de school is ontleend aan het kunstwerk dat sinds 1970 bij de school staat.
  • Samenwerking met Maasmuziek uit Putterhoek, zij verzorgen naast het jaarlijkse muziekproject, naschoolse muzieklessen.
  • Elk jaar weer een sportief feestje!
  • Samen onderzoeken.
  • Samen met het Hoeksche Waardslandschap onderhoudt onze school de natuurspeeltuin: plantjes poten, zaadjes zaaien, onkruid weghalen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van het personeel, wordt er eerst gekeken of we de vervanging intern kunnen regelen. Daarnaast hebben we op stichtingsniveau de vervangingspool. Mocht het niet lukken om een invaller te vinden, dan worden er groepen samengevoegd en in het uiterste val naar huis gestuurd. Dit is tot op heden nog niet nodig geweest.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2018-2019 krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 gymles van een vakleerkracht gym.

  • groep 3 t/m 5 één uur per week
  • groep 6 t/m 8 twee uur per week

De kinderen uit groep 4 en 5 krijgen naast de gymles 45 minuten schoolzwemmen in zwembad De Wellen in 's Gravendeel. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente, van ouders wordt een bijdrage voor de buskosten gevraagd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Naast de kringactiviteiten, leren de kinderen spelenderwijs. Ook buitenspel neemt een belangrijke plaats in.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 t/m 8 wordt, over het algemeen in de ochtend, reken-, taal- en spellingsonderwijs gegeven. Iedere groep werkt middels moderne methodes aan deze kernvakken. 

In elke groep is er onderwijstijd ingeroosterd voor bewegingsonderwijs, creatieve vakken, Engelse les, muziek en wereldoriëntatie.

ICT is vanaf groep 1 verweven in het onderwijs. Elke groep heeft een vast aantal chromebooks in de klas, om met educatieve software en met methodesoftware de lesstof te verwerken of extra te oefenen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort heeft als missie: ' geen kind het eiland af!' Om hier gestalte aan te geven, zijn wij altijd voornemens ieder kind onderwijs te bieden. Het kan echter gebeuren dat de zorg die een kind nodig heeft niet geboden kan worden door onze school. Wij zullen in dat geval altijd ons best doen u te helpen een passende school te zoeken voor uw kind.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven