Protestants Christelijke Basisschool De Schelp

Wilgenlaan 16 3297 BW Puttershoek

  • De naam van de school is ontleend aan het kunstwerk dat sinds 1970 bij de school staat.
  • Samenwerking met Maasmuziek uit Putterhoek, zij verzorgen naast het jaarlijkse muziekproject, naschoolse muzieklessen.
  • Elk jaar weer een sportief feestje!
  • Samen onderzoeken.
  • Samen met het Hoeksche Waardslandschap onderhoudt onze school de natuurspeeltuin: plantjes poten, zaadjes zaaien, onkruid weghalen.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Protestants Christelijke Basisschool De Schelp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op De Schelp is elk kind een parel. Onze kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij willen ze glans geven, ze laten stralen.

Het bevorderen van zelfvertrouwen, creatief denkvermogen en het plezier op school, dát willen wij als team. Parels zijn kostbaar en zeldzaam. Wij helpen ieder kind, vanuit geborgenheid, groeien om vol vertrouwen een eigen plek in de maatschappij in te nemen. Daarom is voor ons ‘Elk kind een parel’.  

Schoolgids 22-23


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Samen
  • Gelukkig
  • Talent
  • Inspirerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven