Kuna Mondo

Nijlstraat 160 1448 NZ Purmerend

Schoolfoto van Kuna Mondo

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Kuna Mondo verzorgt nieuwkomersonderwijs binnen het gebied van het Samenwerkingsverband Waterland, voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Na 1 tot 2 jaar stromen de meeste leerlingen uit naar een basisschool in hun eigen woonplaats (binnen de gemeentes Purmerend, Beemster, Edam/Volendam, Waterland of Landsmeer). Sommige leerlingen stromen na onderzoek uit naar het S(B)O en leerlingen in de VO-leeftijd stromen uit naar het Voortgezet Onderwijs (rechtstreeks of via de Internationale Schakelklas).

Ouders en leerlingen spreken in de regel bij aanvang op Kuna Mondo geen Nederlands. De tevredenheidsonderzoeken bij ouders worden in het Nederlands, Engels of Arabisch afgenomen. Het tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen wordt afgenomen bij leerlingen uit de bovenbouw en de leerlingen uit de middenbouw die voldoende Nederlands spreken om hieraan mee te doen. We hebben een eigen vragenlijst gemaakt in eenvoudig Nederlands, ondersteund met icoontjes.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst voor de ouders is afgenomen in de periode van de oudergesprekken en was vertaald in twee talen: Engels en Arabisch. Omdat er vanwege de coronamaatregelen nog geen oudergesprekken op school konden plaatsvinden, hebben we de vragenlijst (met indien nodig een vertaalde versie erbij) met de kinderen mee naar huis gegeven. We hebben dit jaar dus niet kunnen werken met tolken vanuit school. Desalniettemin was de respons goed.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven