Kuna Mondo

Nijlstraat 160 1448 NZ Purmerend

Schoolfoto van Kuna Mondo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Niet van toepassing. Nieuwkomers hoeven geen eindtoets te maken.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven