Kindcentrum Vlinderboom

Zilverreigerdreef 115 2643 MC Pijnacker

  • ... met kapla
  • Een precies werkje, goed voor de fijne motoriek.
  • ... en vooral leuk in de zandbak!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school. 

Vlinderboom is een  open Christelijke basisschool in Pijnacker. Vlinderboom biedt leerlingen, ouders en leerkrachten een overzichtelijke, veilige en vertrouwde omgeving. Leerlingen worden gezien en goed gevolgd. Dat wordt gewaardeerd, want leerlingen, ouders en onze eigen collega's belonen onze school met goede rapportcijfers.

Op onze school zijn we verdraagzaam naar elkaar, respecteren we elkaar en onze verschillen en houden we rekening met elkaar. Wij maken hierbij gebruik van aanpak van Stichting Kanjertraining. Op zoek naar specifieke informatie? Neem een kijkje te nemen op onze website. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekkend leren
  • Duurzaam samen
  • Samen bereik je meer
  • Zelfbewustzijn
  • Veiligheid & Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de nieuwbouwwijk Keijzershof te Pijnacker. Sinds januari 2023 zitten we als Kindcentrum samen met Skippy Pepijn in een nieuw gebouw.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hanteren wij de kwaliteitskaart gedrag met in ons achterhoofd de inzet van de Kanjertraining om zo veel als mogelijk positief gedrag te belonen. Wij gebruiken hier op school daarvoor fiches. Negatief gedrag wordt genegeerd en geen aandacht aan gegeven en/of consequenties aan verbonden. Dit wordt zichtbaar via het bollensysteem. Dit geeft duidelijkheid aan onze leerlingen en zij voelen zich hier veilig en prettig bij.

In de risicoinventarisatie-evaluatie wordt aangegeven waar de school zich aan houdt en waar nog op gelet kan worden.

Terug naar boven