Kindcentrum 't Loont

Theobaldusweg 54 5825 BL Overloon

Schoolfoto van Kindcentrum 't Loont

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Josefschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.
Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.
Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum 't Loont biedt voornamelijk onderwijs aan leerlingen uit het dorp Overloon. Daarnaast geven we onderwijs aan kinderen van expats en statushouders in onze regionale taalklas.


De kinderen in de Oekraïne-opvang bieden we binnen SKOV ook onderwijs op een externe locatie in Stevensbeek. Deze leerlingen staan ingeschreven op het brinnummer van kindcentrum 't Loont, vandaar dat het leerlingenaantal hoger ligt dan het aantal dat werkelijk in het gebouw aanwezig is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geven wij onderwijs van 8.30 - 14.15 uur, op woensdag van 08.30 - 15.30 uur, voor alle groepen.

De leerlingen moeten om 8.30 uur in de klas zijn. Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren open en kunnen de leerlingen rustig naar binnen. Ouders zijn welkom om ’s morgens met hun kind mee te lopen naar de groep. Om 8.30 uur beginnen de lessen en zijn de ouders niet meer in de lokalen. Dan kunnen wij rustig de dag met de leerlingen gaan beginnen.

Rond 10.15 uur hebben alle klassen hun eerste pauze, waarin het meegebrachte fruit/groente wordt gegeten en er wordt gedronken. Daarna gaan zij nog eens 15 minuten naar buiten.

Rond 12.15 uur start de lunchpauze, waarbij de leerlingen 15 minuten de tijd hebben om hun meegebrachte lunch te nuttigen. Voor groep 1-2 wordt hier meer tijd voor uitgetrokken. Daarna gaan de leerlingen wederom 15 minuten naar buiten.

Als de school uit is, komen de leerlingen samen (met de leerkracht) naar buiten. Ouders mogen op het schoolplein plaatsnemen om te wachten op hun kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie ook Veiligheidsplan - SKOV Onderwijs Dichtbij (skov-onderwijs.nl) 

Terug naar boven