Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg

Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren door betrokkenheid.
  • Jeelo: JE Eigen LeerOmgeving.
  • Veilig schoolklimaat.
  • Talenten ontwikkelen.
  • Gezonde school, GGD.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal blijft stabiel met een aantal van 180 leerlingen. Met het oog op de toekomst, komen er mogelijk nieuwe gezinswoningen in Overasselt, waardoor het leerlingenaantal zal toenemen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Contact tussen ouders, leerlingen en school middels verschillende media.

Er komen steeds meer middelen om mee te communiceren. Om de communicatielijnen helder en doeltreffend te houden informeren we u over onze werkwijze. U ontvangt maandelijks onze digitale nieuwsbrief De Zilverbergexpres. Gaandeweg het schooljaar is het prettig om persoonlijk contact te hebben. Hieronder ziet u hoe dat kan en welke afspraken wij hierbij hanteren. Voor het inschrijven van de vooraf vastgestelde ouder-leerling gesprekken maken wij gebruik van een gesprekkenplanner. Hiervoor ontvangt u een mail.

Telefonisch contact met school:

Ouders en leerkrachten bellen elkaar om afspraken te maken of gesprekken te plannen.

Mobiel telefonisch contact Bij een uitstapje of activiteit is mogelijk via Parro.

Gesprekkenplanner: Het inschrijven van ouder-leerlinggesprekken gebeurt via Parro. Hiervoor ontvangt u een mail met verdere inlichtingen, meestal 1,5 week voor de gesprekken.

Contact op school: Naast onze geplande oudercontact momenten kunt u of de leerkracht ook meerdere afspraken plannen.

Mailcontact: 

We gebruiken de mail om een afspraak te maken voor een gesprek. Tevens gebruiken wij de mail om korte en zakelijke berichten te delen met elkaar. Mail wordt behandeld tijdens werkdagen van het personeel waarin het streven is om binnen 2 dagen te reageren.

Terug naar boven