Amstelschool

Reijgershof 4 1191 CS Ouderkerk aan de Amstel

Schoolfoto van Amstelschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor kortdurend verlof hebben wij een leraarondersteuner die in alle groepen inzetbaar is. Voor langdurig verlof (langer dan 1 week) kunnen wij vervanging inzetten vanuit een vervangingspool van de stichting Onderwijsgroep Amstelland.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school streven we naar een evenwicht tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van praktische vaardigheden. 

Voor de kernvakken wordt er gewerkt met groepsplannen die tweemaal per jaar worden geëvalueerd. De leerkrachten op de Amstelschool geven klassikaal gelaagde instructie en vervolgens verwerken de kinderen zelfstandig of in groepjes de leerstof. Bij de gelaagde instructie gaan de snelle leerlingen na een korte instructie aan de slag, waarna een verlengde instructie volgt. Voor leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof wordt extra instructie ingepland. Er wordt met een dag- en weektaak gewerkt. Door de weektaak leren de kinderen zelfstandig te werken aan gedifferentieerde opdrachten. Bovendien geeft deze werkvorm ruimte voor de leerkracht om aandacht te geven aan leerlingen die dit nodig hebben.

De individuele leerbehoefte van leerlingen zorgt ervoor dat wij steeds bezig zijn met differentiatie in de groep. Er zijn twee onderwijsassistenten in dienst die extra ondersteuning verzorgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de toegevoegde bijlage treft u informatie over onze aanpak ten aanzien van basisondersteuning en extra ondersteuning voor leerlingen en kunt u meer lezen over de grenzen en de ambities van ons onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven