Amstelschool

Reijgershof 4 1191 CS Ouderkerk aan de Amstel

Schoolfoto van Amstelschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Vensters over de Amstelschool. U vindt hier cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen, de samenstelling van ons personeel en onze financiën. Alle informatie staat helder op een rij. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht. Misschien heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen. Neemt u dan gerust contact met ons op!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine en persoonlijke school
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Van en met elkaar leren
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Amstelschool zijn een afspiegeling van de inwoners van het dorp Ouderkerk aan de Amstel. Uit alle lagen van de bevolking zijn kinderen vertegenwoordigd. Ouderkerk kent bewoners die al generaties lang in het dorp wonen. Daarnaast trekt het dorp ook nieuwe bewoners aan uit de regio. De school streeft ernaar om qua leerlingenpopulatie ook in de toekomst een afspiegeling te zijn van de bewoners in Ouderkerk aan de Amstel, al zal zij daar niet actief in sturen. Door de huidige leerlingenpopulatie kent de school geen achterstandsproblematiek. Vrijwel alle kinderen spreken de Nederlandse taal in voldoende mate om het onderwijs goed te kunnen volgen. We constateren dat veel leerlingen behoefte hebben aan een breder lesaanbod dan aan alleen de basisstof. Dit is ook terug te zien in de resultaten van de school, die al jaren boven het landelijke gemiddelde liggen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven