Omnis Kindcentrum De Schakel

Vanderbijlparkstraat 3 4436 AC Oudelande

 • Uw kind krijgt vanaf groep 2 een iPad in bruikleen. Deze gebruiken we naast de papieren oefenboekjes.
 • De kinderen hebben alle ruimte om te rennen, fietsen en samen te spelen op het leuke speelplein.
 • Opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar sluiten bij De Schakel goed op elkaar aan en versterken
elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

Op zoek naar een prettige en aantrekkelijke omgeving voor uw kind? Kom dan eens kijken in ons eigentijdse kindcentrum, hier komen kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar samen. Uw kind is dagelijks van 7.00 tot 18.30 uur van harte welkom om te spelen, ontmoeten, leren en het eigen talent te ontwikkelen.
Binnen Omnis Kindcentrum de Schakel werken we als één team aan de ontwikkeling van uw kind. We zorgen voor een soepele overgang van de dagopvang naar de basisschool. Vanuit het basisonderwijs is er een verbinding met de buitenschoolse opvang en de naschoolse workshops van Talent voor de Toekomst.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke leerweg
 • Optimaal leerresultaat
 • Klaar voor de toekomst
 • Samen
 • Moderne, digitale leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Talent voor de Toekomst organiseert naschoolse workshops.

Deze zijn leuk, leerzaam en vallen binnen 4 pijlers:

 1. Kunst & Cultuur
 2. Wetenschap & Educatie
 3. Natuur & Techniek
 4. Sport & Spel

De workshops zijn gericht op ontwikkelingen en er worden vaardigheden aangeleerd die van pas komen op school, het voortgezet onderwijs en de kennismaatschappij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven