Kindcentrum openbare basisschool Hendrik Wester

Burgemeester Snaterlaan 68c 9665 HS Oude Pekela

  • De ingang van de school en het speelplein voor groep 1 en 2.
  • De schitterende bibliotheek die in de school gevestigd is.
  • Achterkant van het gebouw met uitzicht op het plein voor groep 3 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u een eerste kennismaking met OBS Hendrik Wester. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen, toetsgegevens etc. Ondanks al deze informatie die voor u beschikbaar is, zijn wij van mening dat wij een belangrijk deel van de school niet aan u kunnen laten zien. Wij nodigen U dan ook van harte uit om eens bij ons op school te komen kijken en de sfeer te "proeven". U bent van harte welkom! U kunt dan ook altijd een afspraak maken om de school te komen bewonderen of het gesprek aan te gaan. Neemt U hiervoor contact op met de directeur van de school, dhr. Rob Jager, 0597-613710.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken in veiligheid
  • Modern onderwijs/units
  • Open en transparant
  • Structuur en rust
  • Talenten ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Hendrik Wester heeft een stabiel leerlingenaantal. Onze bovenbouwgroepen zijn klein, terwijl onze onderbouwgroepen groot zijn. Voor de komende jaren betekent dit een groei in ons leerlingenaantal. Weinig kinderen verlaten de school, maar veel nieuwe kleuters melden zich aan. Op 1 februari 2023 hadden wij 110 leerlingen, op 1 februari 2024 verwachten wij minimaal 110 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse- en buitenschoolse opvang is mogelijk in De Groenling. Wilt u hier meer informatie over, neem dan gerust contact op via: bsodegroenling@gmail.com. Daarnaast zijn er op school ook folders met meer informatie te verkrijgen, komt u dus gerust langs om hier naar te vragen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven