De Hoeksteen

Zilvermeeuw 2 3263 BP Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als leerkrachten van CBS De Hoeksteen streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. We stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op de individuele mogelijkheden van het kind. Over de resultaten van individuele leerlingen spreken we met ouders persoonlijk tijdens de oudercontactavonden.

Uiteraard doet ook De Hoeksteen mee aan de landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. Normaliter scoort onze school boven het landelijk gemiddelde. Schooljaar 2016-2017 was daarin een opvallende - tegenvallende - uitzondering, met diverse oorzaken die we als schoolteam hebben geanalyseerd. Aan de plaatsing van de leerlingen in dat schooljaar kunt u zien dat die hoger is geweest dan men op basis van de score op de eindtoets zou verwachten. Dat is conform onze werkwijze: we plaatsen leerlingen op grond van hun leerstijl, taakgerichtheid en hun scores over meerdere jaren.

Bij deze weergave van onze score tellen wij overigens (in tegenstelling tot sommige andere scholen in ons dorp!) alle leerlingen mee, dus ook de leerlingen met speciale leerlingenzorg.

Op basis van het beeld dat leerkrachten hebben van een leerling, gecombineerd met zijn of haar prestaties op methodetoetsen en Cito-toetsen, stelt de school een VO-advies op. Wij hebben daartoe een procedure voor de advisering vastgesteld en overleggen systematisch met de VO-scholen waar we leerlingen plaatsten. Daardoor hebben wij zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt en beschikken wij over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven