Basisschool De Teugelaar

Berghemseweg 16 5348 CJ Oss

Schoolfoto van Basisschool De Teugelaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool De Teugelaar. Deze pagina's bieden u inzicht in de kenmerken en resultaten van basisschool De Teugelaar.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

Basisschool De Teugelaar nodigt u van harte uit voor een bezoek en een gesprek met directeur Dorien van Erp.

U krijgt dan onder schooltijd een rondleiding om een goede indruk te krijgen van ons onderwijs.

Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Structuur
  • Elk kind wordt gezien
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen zijn welkom op De Teugelaar. Nieuwe kinderen en collega's worden snel opgenomen in de groepen en ons team.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn geen vaste spreekuren. Eerste aanspreekpunt voor ouders is de leerkracht. Afspraak maken is altijd mogelijk, ook met de directie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven