Openbare Basisschool De Noordkaap

Huningaweg 8 9682 PB Oostwold (Gem. Oldambt)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij obs De Noordkaap.

Dit schoolvenster biedt u een eerste korte kennismaking met onze school, obs De Noordkaap. U vindt onder andere informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen, toetsgegevens, enz..

Ondanks al deze informatie die voor u beschikbaar is, zijn wij van mening dat u een school moet voelen en beleven. Wij nodigen u dan ook van harte uit om eens bij ons op school te komen kijken en de sfeer te "proeven". U bent van harte welkom!

U kunt dan ook altijd een afspraak maken om de school te komen bewonderen of het gesprek aan te gaan.

Neemt u hiervoor contact op met de schoolcoördinator van de school, Jan Paul Siebelink op het telefoonnummer 0597-552121

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, samen leven
  • Veiligheid
  • Ontplooïing
  • Respect
  • Betrokken en verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In deze krimpregio kunnen we goed ons hoofd boven water houden.

Dit doen we door goed onderwijs te geven en de kinderen een veilige plek om op te groeien te bieden.

De meeste kinderen komen uit Oostwold of Midwolda, de dorpen waar deze school aan ligt.

Maar ook van buiten deze dorpen weet men ons te vinden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven