Openbare Basisschool De Noordkaap

Huningaweg 8 9682 PB Oostwold (Gem. Oldambt)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Noordkaap

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Deze toelichting hoort bij het Tevredenheidsrapport dat ook op deze pagina te downloaden is.

Allereerst het aantal leerlingen die hem ingevuld hebben.

In de groepen waar hij afgenomen is zitten 72 leerlingen.

Tien leerlingen hebben hem, wegens ziekte, niet ingevuld.

Hier wordt over 94 leerlingen gesproken. Waar dit aantal vandaan komt weten we helaas niet.

Inhoudelijk:

Op de groene punten scoren we mooi. Ook dit blijven wel aandachtspunten.

Er zit wat schommeling t.o.v. de vorige afname (de zwarte cijfers en het verschil hierin in de laatste kolom).

Kwaliteitszorg:

Op de vragen "Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school" en "Ik weet wat de school wil verbeteren" scoren we erg laag. Resp 2,04 en 2,21. Vooral de lage score op het tweede onderdeel verbaast ons, omdat we de indruk hebben dat onze leerlingen heel goed weten dat we met gepersonaliseerd onderwijs aan het werk zijn. Blijkbaar ligt daar nog een taak voor ons.

Tijd:

De vraag "We krijgen vaak huiswerk" scoort 1,77. Dit haalt dit onderdeel sterk naar beneden. Hebben onze leerlingen meer huiswerk nodig???

Afstemming:

Over het extra werk dat onze leerlingen krijgen zijn ze niet tevreden. Over de begeleiding van de leerkracht hierbij en het feit dat ze de leerkracht hierin snappen wel.

Alle punten uit deze meting worden in het team en de MR meegenomen en kunnen leiden tot verbetering van ons onderwijs. De goede dingen worden ook meegenomen om ze te kunnen behouden.

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven