Gelinckschool

Noordweg 14 3233 AV Oostvoorne

  • De fototentoonstelling is het resultaat van de naschoolse activiteit fotografie
  • Schoolfoto van Gelinckschool
  • Schoolfoto van Gelinckschool
  • Schoolfoto van Gelinckschool

In het kort

Toelichting van de school

Onze school biedt betekenisvol onderwijs. We sluiten aan bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ons klimaat is vriendelijk en veilig, door duidelijk en voorspelbaar handelen. Vanuit Gezamenlijk Gezag betrekken wij alle opvoeders bij ons onderwijs- en zorgaanbod, omdat betrokkenheid vanuit het systeem erg belangrijk is voor het behalen van leerdoelen. Kinderen en ouders leren weer de regie te krijgen over hun eigen leven.

Als volledig onderwijs volgen niet lukt, bedenken we creatieve en passende oplossingen in de vorm van arrangementen waarin we samenwerken met mensen uit de zorg. Op deze manier bereiden we kinderen voor op een volwaardige en zelfstandige plek in de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speciaal onderwijs
  • Persoonlijke aandacht
  • Onderwijs op maat
  • Intensieve begeleiding
  • Veilige omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Momenteel wordt onderzocht of het invoeren van een rooster van 5 gelijke dagen mogelijk is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties.

Alle jeugdigen die (speciaal) onderwijs of jeugdhulp ontvangen worden tevens vermeld in een verwijsindex. Inde meeste regio’s beheren gemeenten deze index.Wij melden uw kind aan bij de verwijsindex voor de regio waar de school onderdeel van uitmaakt. In deze verwijsindex kunnen instanties zoals Horizon(maar bijvoorbeeld ook de politie, het wijkteam of Jeugdbescherming) aangeven dat ze onderwijs of hulp geven aan een bepaald kind. Op die manier kunnen instanties elkaar vinden en een kind samen zo optimaal mogelijk begeleiden. In de verwijsindex komt alleen te staan dat de leerling bij ons onderwijs volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie in over uw kind of uzelf als ouder(s)/ opvoeder(s).

Terug naar boven