School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof

Kampingerhof 2 8431 AS Oosterwolde (Friesland)

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof

Het team

Toelichting van de school

Het Team.

Het team van De Kampingerhof bestaan uit hardwerkende, enthousiaste mensen die een warm hart hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Naast leerkrachten bestaan de teams uit onderwijsassistenten, intern begeleider, een logopedist, een kinderoefentherapeut, een administratief medewerker, een conciërge, een locatieleider en een schoolleider.

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingen in hun groep. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het verzorgen van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in de dagelijkse praktijk, voornamelijk in de onderbouw. De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school en al haar betrokkenen. De logopedisten en kinderoefentherapeut ondersteunen zowel leerkrachten als leerlingen op taalgebied en motoriek.

Het team wil samen een lerende organisatie vormen, waarbinnen niet alleen de leerlingen maar ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten en talenten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een groepsleerkracht ziek is meldt hij/zij dat bij de directeur. Deze zal dan via de vervangerslijst van Comprix proberen een vervanger te krijgen. Wanneer er geen vervanger kan worden gevonden, proberen we de situatie intern op te lossen. Lukt dat niet dan zal de groep verdeeld worden over de overige groepen (maximaal voor één dag). Wanneer het voor de volgende dag(en) niet lukt een vervanger te vinden dan zullen wij de klas naar huis sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven