Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Jan de Priesterstraat 4 4388 CH Oost-Souburg

  • De locatie Kameleon, Oranjeplein 35, is de locatie waar de kinderen van de onderbouw les krijgen (groep 1 tot en met 4)
  • De locatie Tweemaster, Jan de Priesterstraat 4, is de locatie waar de kinderen van de bovenbouw les krijgen (groep 5 tot en met 8)
  • ontwerpen in 3D, coderen, programmeren, werken met de digitale printer.

In het kort

Toelichting van de school

De Tweemaster-Kameleon is een openbare basisschool (Archipel Scholen) waar we volgens het Dalton-concept de kinderen opvangen in nu nog twee gebouwen. Op korte termijn zal nieuwbouw de huidige gebouwen vervangen.

In het gebouw Kameleon krijgen alle kinderen in de groepen 1 tot en met 4 les, in het gebouw Tweemaster zijn de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gehuisvest. 

Zelfstandigheid en plannen, coöperatief samenwerken, verantwoordelijkheid krijgen, effectief organiseren en reflecteren op je eigen handelen zijn de belangrijkste kenmerken van het Dalton-concept.

Binnen de school zijn meerdere SterQ!-groepen geïntegreerd voor hoogbegaafde / excellente leerlingen.

De school ontving in januari 2015 als een van de 36 basisscholen het predicaat "Excellente School" en in 2018 beoordeelde de inspectie onze school als "goed" (wat een voorwaarde is om ook komend schooljaar het predicaat weer te krijgen).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton-onderwijs
  • Excellente leerlingen
  • Kindgerichte benadering
  • Uitdagend onderwijs
  • Goed pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we jaarlijks te maken met een relatief grote zij-instroom: leerlingen die later in de groepen instromen. Kinderen die eerst op een andere school zaten en na verloop van tijd de overstap maken naar de Tweemaster-Kameleon. Dit verklaart zich vooral uit het feit dat juist in die groep relatief veel kinderen instromen in onze SterQ!-groepen: de groepen voor hoogbegaafde kinderen.

Weergave

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Tweemaster-Kameleon was lang een van de weinige scholen die werkt met gelijke schooltijden voor de kinderen van de onder- en de bovenbouw.

Ongeacht in welke groep kinderen zitten, ze gaan allemaal op de zelfde schooltijden naar school. Praktisch betekent dat de kinderen in de onderbouw (groep 1-4) gemiddeld genomen meer lesuren naar school gaan van traditioneel in het verleden en de kinderen in de bovenbouw (groep 5-8) gemiddeld genomen minder lesuren.

Juist jongste kinderen zijn het meest gebaat bij onderwijstijd. Elke minuut die we in deze leerlingen stoppen, komt er later 7 keer uit.

Voor de ouders betekent dat, dat ze ook wanneer er meer kinderen in verschillende groepen op school zitten, ze allemaal tegelijk kunnen worden opgehaald. Bovendien zijn op vrijdagmiddag ook alle leerlingen vrij, waardoor de vakantiedrukte kan worden vermeden. Kinderen ervaren de 2 volledig "vrije middagen" vaak als erg plezierig

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven